Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle iletişme geçmek için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli. Ekip arkadaşlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Transformatör (Trafo)

Enerjide yüksek verimliliği sağlamak ve güvenliği temin etmek amacıyla transformatör (trafo) periyodik kontrolleri uzman ekipler tarafından yapılması gereken çok önemli bir zorunluluktur.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmenliği ile elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.

TTR TRAFO ÇEVİRME ORANI TESTİ

Fabrikada ve sahada yapılan testlerden olan çevirme oranı testi, trafo sargılarının sarım sayılarının imalat, etiket değerlerini ve projeye uygun olup olmadığını tespit eder. Bu test ile iletkenler arası kısa devre ve kopukluk olmadığını ölçebiliriz.

TRAFO SARGI DC DİRENÇ TESTİ

Sargı direnç değerlendirmesi; hem fabrika deney sonuçları hem de daha önce ölçümlenen değerlerin yeni bulunan değerlerle kıyaslanması ile yapılmalıdır. Ölçülen değerlerin birbirine yakın olması istenen, gereken bir durumdur.

TRAFO DC İZOLASYON TESTİ

Transformatör sargıları ile toprak arası izolasyonu ve transformatör sargıları arasındaki izolasyon durumunun belirlenmesi ve işletme sırasında yapılacak ölçümlere referans oluşturması amacı ile izolasyon direnci ölçümleri yapılır. İzolasyon direnci ölçümlerinde elde edilen sonuçlarla birlikte, periyodik aralıklarla yapılan ölçümlerin karşılaştırılmasıyla, transformatörün izolasyon durumu ile ilgili değerlendirmelerin yapılması gereklidir.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ

Tesislerde son kullanıcı noktalarındaki koruma iletkeninin kesiti, çevrim empedansı ve topraklama değerlerinin belirlenen ölçüm standartlarına (*) göre iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. (*) 21/08/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİ

Tesislerde kullanılan elektrik makinaları ve diğer makinalarda gözle görülmeyen IR ışınları oluşmaktadır. IR ışınlarının neden olduğu ısı değişimlerinin periyodik olarak ölçülmesi ve bunlara bağlı arıza tespiti yapılması gerekmektedir.