Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle iletişme geçmek için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli. Ekip arkadaşlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Çevre Danışmanlığı

01.11.2022 tarihli ve 32000 Sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren “Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Körfez Çevre Danışmanlık adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi” verilmiştir.

Körfez Çevre Danışmanlık, 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe giren “Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği “Ek-1 ve Ek-2 listesi kapsamına giren tesislere Çevre Danışmanlık Hizmeti vermektedir. Ayrıca, Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği, 17. Madde 3. fıkrasına istinaden, Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.

Bu kapsamda, Körfez Çevre Danışmanlık firması Ülkemizde faaliyet gösteren başta Kocaeli Çevre Danışmanlık Firmaları ve Sakarya Çevre Danışmanlık Firmaları arasında hizmet verdiği firmalarını, Entegre Çevre Bilgi Sistemine (EÇBS) kayıtlarını, Endüstriyel Atık Yönetim Planlarının hazırlanmasını, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) kapsam dışı görüşlerinin alınmasını, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP)  Beyannamelerinin verilmesini ve ödemelerinin yapılmasını, Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı/Bağlantı İzin Görüşlerinin alınmasını Atık Beyanlarının MOTAT sistemi üzerinden yapılmasını. Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin alınması gibi iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamaktadır.