Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle iletişme geçmek için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli. Ekip arkadaşlarımız en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

Periyodik Kontroller

Periyodik Muayene, "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ve ilgili standartlar göz önünde bulundurularak; iş ekipmanlarının düzenli aralıklarda test, kontrol ve analiz işlemidir.

KÖRFEZ ÇEVRE olarak, TÜRKAK tarafından onaylanmış TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon belgesine sahip çözüm ortaklarımızla periyodik kontrol hizmetleri sunmaktayız.

Periyodik Kontrollerini yaptığımız iş ekipmanları şunlardır;

1.1. KALDIRMA – İLETME ARAÇLARI PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ VE STANDARTLARI

Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1.25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalıdır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince kaldırma-iletme ekipmanları yılda en az bir kere muayene edilmelidir.

Köprü Vinç Periyodik Kontrolleri

   TSE 101116, TS EN 1495+A2

Manuel İstif Makinesi Periyodik Kontrolleri

   TSE 101116, TS EN 1495+A2

Transpalet Periyodik Kontrolleri

   TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074

Forklift Periyodik Kontrolleri

   TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074

Kule Vinç Periyodik Kontrolleri

  TS 10116, TS EN 280 + A2

Mobil Vinç Periyodik Kontrolleri

   TS 10116, TS EN 280 + A2

Rampa Periyodik Kontrolleri

   TS 10116, TS EN 280 + A2

Caraskal Periyodik Kontrolleri

   TS 10116, TS EN 280 + A2

Platform Periyodik Kontrolleri

   TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2

Portal Vinç Periyodik Kontrolleri

   TS 10116, TS EN 280 + A2

Tavan Vinci Periyodik Kontrolleri

   TS 10116, TS EN 280 + A2

Manlift Periyodik Kontrolleri

   TS 10689, TS EN 1752-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074

Pergel Vinç Periyodik Kontrolleri

   TS 10116, TS EN 280 + A2

Yük Asansörü Periyodik Kontrolleri

   TS EN 81-3

Cephe Asansörü Periyodik Kontrolleri

   TS EN 81-3

Monoray Periyodik Kontrolleri

   TS 10116, TS EN 280 + A2

1.2. BASINÇLI EKİPMANLAR PERİYODİK KONTROL KRİTELERİ VE STANDARTLARI

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolleri

   TS 2025 ve TS EN 13445-5

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolleri

   TS EN 12952-6

Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolleri

   TS EN 12952-6

Hava Tankı Periyodik Kontrolleri

   TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5

Hidrofor Periyodik Kontrolleri

  TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5

Emniyet Valfi Kontrolü

   TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5

Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolleri

   TS EN 12952-6

Boyler Periyodik Kontrolü

   TS EN 12952-6

Kompresör Periyodik Kontrolleri

   TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5

Genleşme Tankı Periyodik Kontrolleri

   TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5

Otoklav Periyodik Kontrolleri

TS 2025 ve TS EN 13445-5

Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri (Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı)

TS 2025 ve TS EN 13445-5

1.3. TESİSATLARIN PERİYODİK KONTROL KRİTELERLERİ VE STANDARTLARI

İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, yangın sistemleri, havalandırma tesisatları kontrolleri İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince yılda en az bir kere muayene edilmelidir.

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 ve TS EN 62305-3 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılır.

Akümülatör, Transformatör

İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın Söndürme cihazı

TSE ISO/TS 11602-2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 Havalandırma ve Klima Tesisatı

Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

 

1.4. İŞ MAKİNELERİ PERİYODİK KONTROL KRİTELERİ VE STANDARTLAR

İş makinalarının güvenli çalışmalarını, kullanan operatörlerin sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla periyodik kontrollerini yapmak, alınması gereken önlemleri belirlemek ve raporlandırmaktır.

İş makinaları ile ilgili Türkiye’de yayımlanan mevzuatlar Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğidir. Bu mevzuatlar genel olarak iş makinalarının tescilleri ve muayeneleri hakkında bilgi içermektedir.

TS EN 474 – 1 İnşaat ve kazı makinaları : Güvenlik – Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 474 – 2 İnşaat ve kazı makinaları : Çekici dozerler

TS EN 474 – 3 İnşaat ve kazı makinaları : Yükleyiciler

TS EN 474 – 4 İnşaat ve kazı makinaları : Kazıcı Yükleyiciler

TS EN 474 – 5 İnşaat ve kazı makinaları : Hidrolik Kazıcılar (Ekskavatörler)

TS EN 474 – 6 İnşaat ve kazı makinaları : Damperli Kamyonlar

TS EN 474 – 7 İnşaat ve kazı makinaları : Skreyperler

TS EN 474 – 8 İnşaat ve kazı makinaları : Greyderler

TS EN 474 – 9 İnşaat ve kazı makinaları : Boru Döşeyiciler

TS EN 474 – 10 İnşaat ve kazı makinaları : Trençerler

TS EN 474 – 11 İnşaat ve kazı makinaları : Toprak ve Çöp Sıkıştırıcılar

TS EN 474 – 12 İnşaat ve kazı makinaları : Halatlı kazıcılar

TS 1230-1İnşaat ve Kazı Makinaları-Bıçakların Kesici Uçları (Greyder, Dozer, Skreyper İçin)

TS EN ISO 2860 İnşaat ve Kazı Makinaları En Küçük Giriş Ağzı Boyutları

TS EN ISO 2867:2011 İnşaat ve Kazı Makinaları-Erişme Sistemleri

TS 2963 Civatalar ve Somunlar-İnşaat ve Kazı Makinaları Bıçakları İçin

TS EN ISO 3411 İnşaat ve Kazı Makinaları-Operatörlerin Fiziki Ölçüleri ve Operatör Bölmesinin En Küçük Ölçüleri

TS EN ISO 3450:2011 İnşaat ve Kazı Makinaları-Lastik Tekerlekli Makinaların Fren Sistemleri -Sistemler ve Çalışma Özellikleri ve Deney Esasları

TS EN ISO 3457 İnşaat ve kazı makinaları – Koruyucular – Tarifler ve kurallar

TS 3805 ISO 6484 İnşaat ve Kazı Makinları-Elevatörlü Skreyperler-Hacimsel Kapasiteler

TS ISO 4510-2 İnşaat ve Kazı Makinaları-Servis El Aletleri Bölüm 2:Mekanik Çektirmeler ve İticiler

TS 4803-1 ISO 6746-1 İnşaat ve Kazı Makinaları-Boyutlar ve Sembollerin Tarifleri-Bölüm 1:Ana Makine

TS 4803-2 ISO 6746-2İnşaat ve Kazı Makinları-Boyutlar ve Sembollerin Tarifleri-Bölüm 2:Teçhizat

TS ISO 5006-1 İnşaat ve Kazı Makineleri-Operatörün Görüş Alanı-Bölüm 1:Deney Metodu vb. standartlar.

TS EN 791+A1 Sondaj makinaları – Güvenlik

1.5. MAKİNE VE TEZGAH PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ VE STANDARTLAR

6331 sayılı yasaya göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.4. Tezgahlar maddesinin, 2.4.1. bendi “Makina ve tezgahların periyodik kontrolleri Ek III; Madde 1.4’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır” hükmündedir. Makina Emniyeti Direktifi ve ilgili standartlara göre yapılan kontroller standartlarda belirtilen sürelerde tekrarlanır.

Dişli Taşlamalar

Dişli Açmalar

CNC İşleme Tezgahları

Torna Tezgahları

Freze Tegahları

TS EN ISO 12100

Planya Tezgahları

TS EN ISO 13850

Giyotin Tezgahları

Taşlama Tezgahları

 TS EN ISO 13857

Bohrwerk Tezgahları

TS EN 349+A1

Erozyon Tezgahları

TS EN 842+A1

Matkap Tezgahları

Ölçme Kontrol Tezgahları

Presler

Saç işleme Makine ve Tezgahları

Ağaç İşleme Makine ve Tezgahları

Demir Kesme Makinesi

Demir Bükme Makinesi

Şap Makinası Makinesi

Sıva Makinesi

 

1.6. DEPO VE RAF SİSTEMLERİ

Raf sistemleri, depolar ve alışveriş merkezleri gibi çeşitli yerlerde kullanılarak ürünlerin düzenli bir biçimde dizilmesine ve sabitlemesine yardımcı olan mekanizmalardır. Raflar ağır yük taşıyan ekipmanlar oldukları için dayanıklı olmalıdırlar. Bu nedenle, depo rafları sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereken yapılardır.

Raf Neden Kontrol Edilmelidir?

Zaman ve kullanıma bağlı yorulma, raf ayarlanması ve düzenindeki değişiklikler, ve olası çarpma kaynaklı hasarlar raf taşıma kapasitesinin düşmesine ve kaza ihtimalinin artmasına sebep olur.

Bu nedenle kazaları ve olası can ve mal kayıplarını önlemek ve iş yerinde, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla raf sistemlerinin ilgili TS EN 15635 standartlarına uygun olarak periyodik kontrolleri tamamlanmalıdır.